Σύμφωνα με ΚΥΑ 49465/2015 – ΦΕΚ 855/ΥΟΔΔ/25-11-2015, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑΑ είναι:

Ζωή Βροντίση

Πρόεδρος

Η Ζωή Βροντίση γεννήθηκε στην Αθήνα την άνοιξη του 1983. Είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και κάτοχος Msc από το Imperial College με ειδίκευση στην περιβαλλοντική πολιτική και τεχνολογία. Έχει μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα κλιματικής αλλαγής, ενεργειακής πολιτικής και οικονομικών του περιβάλλοντος, έχοντας διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και συντονιστής σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχοντας εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα είναι ενεργή σε κινήματα πολιτών που έχουν στόχο την αυτοοργάνωση και την προώθηση της αειφορίας. 

Αριστείδης Καλπίας Αναπλ. Προέδρου ΔΣ ΕΚΠΑΑ
Δήμητρα Λυμπεροπούλου Μέλος
Διονύσης Ασημακόπουλος Μέλος
Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος Μέλος
Scroll to Top Skip to content