Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας» έναντι του ποσού έως 20.000€ (πλέον του ΦΠΑ), …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έκδοση βιβλίου Blue Economy

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει την εκτύπωση και βιβλιοδεσία του συγγράμματος “THE BLUE ECONOMY” για να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία και πανεπιστήμια με …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Νέο έργο δάσωσης σε αστική περιοχή

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει «Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο τουλάχιστον 10 στρεμμάτων σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000€ …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Οι επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση και την Κλιματική Αλλαγή, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Το έργο θα έχει διάρκεια 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Οι ενδιαφερόμενοι …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση του πληροφοριακού κόμβου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “ Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο “ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης)”

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με επίκεντρο …

Περισσότερα
Scroll to Top Skip to content