Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) περιοχών Natura και συγκριτική μελέτη επίτευξης ενδιάμεσων στόχων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) περιοχών Natura και συγκριτική μελέτη επίτευξης ενδιάμεσων στόχων της Γενικής …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Μελέτη για την εφαρμογή των βασικών αξόνων της νέας νομοθετικής δέσμης της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση στην Ελλάδα – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Μελέτη για την εφαρμογή των βασικών αξόνων της νέας νομοθετικής δέσμης της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

Το ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “Kika & artgroup TRY1” παρουσιάζουν στο κοινό της Αθήνας την καμπάνια “stentorize it 2 – …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε Εγκαίνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

Το Ε.Κ.Π.Α.Α. (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “KIKA & ARTGROUP TRY1” παρουσιάζουν στην ΤΕΧΝOΠΟΛΗ ΔHΜΟΥ ΑΘΗΝΑIΩΝ, την εγκατάσταση …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Καινοτομίας

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει το έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ανάπτυξη και διαχείριση προγράμματος καινοτομίας με αντικείμενο την αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς της …

Περισσότερα
Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών VOCs από βιομηχανικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Δυτικής Αττικής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών VOCs από βιομηχανικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Δυτικής Αττικής» έναντι του ποσού έως …

Περισσότερα
Scroll to Top Skip to content