Εθνική Νομοθεσία

Γενικό Πλαίσιο Νόμος 4042 – κωδικοποιημένος 4.2020 Νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα Κωδικοποιημένος ν. 2939.2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών-Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ Υ.Α. Οικ. 51373_4684_2015_ΦΕΚ _2706Β

Περισσότερα »

Ενωσιακή νομοθεσία

Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008_98_ΕΚ – κωδικοποιημένη έκδοση Οδηγία 2000_53_ΕΚ για ΟΤΚΖ- κωδικοποιημένη έκδοση Οδηγία 2006_66_ΕΚ για Ηλεκτρικές στήλες και Συσσωρευτές-κωδικοποιημένη έκδοση Οδηγία 2011_65_ΕΕ

Περισσότερα »
Scroll to Top Skip to content