Εθνικά έργαΦύση-Βιοποικιλότητα

Μέτρα Παρακολούθησης και Προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της τριμερούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, το Ε.Κ.Π.Α.Α. συνεργάστηκε με τον Συλλόγο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’ επί των μέτρων παρακολούθησης και …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΦύση-Βιοποικιλότητα

«Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Nagoya & Κανονισμού 511/2014»

Το έργο αποσκοπεί στην καταγραφή, στις προτάσεις τροποποίησης και συμπλήρωσης της εθνικής νομοθεσίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που  απορρέουν από το πρωτόκολλο της Nagoya, …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο και εκτίμηση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο την εγκατάσταση μιας πρότυπης δάσωσης καθώς και πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από την εγκατάσταση και αύξηση των …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Δημιουργία οδηγού χρηματοδότησης, εκτέλεσης και πιστοποίησης έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο τη δημιουργία ενός οδηγού για τη χρηματοδότηση, εκτέλεση και πιστοποίηση έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Έμφαση δίνεται στη …

Περισσότερα
Ατμοσφαιρικό περιβάλλονΔιαχείριση υδατικών πόρων

Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του έργου ήταν η πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου (greenhouse gases – GHGs) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων (και στο νερό …

Περισσότερα
Διαχείριση υδατικών πόρωνΕθνικά έργα

«Χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και προβλέψεων των Κανονισμών και της Εθνικής …

Περισσότερα
Scroll to Top Skip to content