Εθνικά έργαΦύση-Βιοποικιλότητα

Πεταλούδες της Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία

Η δράση αφορά στη δημιουργία του πρώτου εθελοντικού προγράμματοςβιοπαρακολούθησης από τους πολίτες, με επίκεντρο τις πεταλούδες της Ελλάδας.Συνεισφέρει άμεσα στην τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων της …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Σύνταξη του εθνικού σχεδίου λογιστικής καταγραφής διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων (National Forestry Accounting Plan – NFAP) και υπολογισμού του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων (Forest Reference Level – FRL)

Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό τηςΕΕ αριθ.2018/841 και ειδικότερα του άρθρου 8 για τη λογιστική καταγραφήδιαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων. …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΟριζόντια περιβαλλοντικά θέματα

Υποστήριξη της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες συνδρομής του ΕΚΠΑΑ προς το επιθεωρόν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στα πλαίσια της τρίτης εξέτασης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της χώρας …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΦύση-Βιοποικιλότητα

Έκδοση της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στο έργο της Εποπτείας για τους τύπους οικοτόπων

Στο έργο αναπτύσσεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2015 (και αφορούσε την περίοδο αναφοράς 2007-2012) με μια ολοκληρωμένη …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Πρακτικός οδηγός για την ομαλή μετάβαση των περιφερειών με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια της παγκόσμιας πρόκλησης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της απεξάρτησης από τα στερεά ορυκτά καύσιμα, η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι περισσότερο από …

Περισσότερα
Διαχείριση υδατικών πόρωνΕθνικά έργα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Κάρλας

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ταμιευτήρα της Κάρλας περιλαμβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των εξής παραμέτρων: Κυανοτοξίνες (12 MCs, NOD, CYN, ANA) σε 20 δείγματα …

Περισσότερα
Scroll to Top Skip to content