Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LIFE-IP

 • ΑΔΑ : ΨΑΩΒ46Ψ8ΟΧ-ΥΒ4
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 69/28-01-2020
 • Ημ. Έκδοσης :28/01/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΑ

 • ΑΔΑ : ΨΧΨΥ46Ψ8ΟΧ-3ΦΓ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2/1/23-01-2020
 • Ημ. Έκδοσης :27/01/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : Ψ6ΝΦ46Ψ8ΟΧ-ΛΧΟ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3137/31-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :27/01/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2019

 • ΑΔΑ : 62ΘΣ46Ψ8ΟΧ-ΔΦΓ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3135/31-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :27/01/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3 αποσπάσεις

 • ΑΔΑ : ΩΒ7Μ46Ψ8ΟΧ-ΠΧΠ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 46/22.1.2020
 • Ημ. Έκδοσης :24/01/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

 • ΑΔΑ : 6ΤΜ346Ψ8ΟΧ-0ΘΚ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 114/18/16-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :24/01/2020

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

 • ΑΔΑ : Ψ4ΘΕ46Ψ8ΟΧ-ΘΥ1
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 22/18-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :23/01/2020

Ανακοίνωση Πρόσκλησης ΕΚΠΑΑ

 • ΑΔΑ : ΨΖΙΦ46Ψ8ΟΧ-Φ4Ε
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 46/22-01-2020
 • Ημ. Έκδοσης :22/01/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΕΚΠΑΑ από το ΥΠΕΝ

 • ΑΔΑ : 9ΛΟ646Ψ8ΟΧ-Γ35
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 124/19/24-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :27/12/2019

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 6Τ2Σ46Ψ8ΟΧ-95Α
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2972/19/12/2019
 • Ημ. Έκδοσης :20/01/2020
Scroll to Top Skip to content