Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 • ΑΔΑ : ΩΔΓΩ46Ψ8ΟΧ-4ΜΘ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1467
 • Ημ. Έκδοσης :22/09/2020

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 • ΑΔΑ : Ψ40Ρ46Ψ8ΟΧ-Η9Φ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1466
 • Ημ. Έκδοσης :22/09/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ NATURA

 • ΑΔΑ : 638146Ψ8ΟΧ-ΙΦΩ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 81
 • Ημ. Έκδοσης :21/09/2020

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ TAXONOMY

 • ΑΔΑ : ΩΜΘ146Ψ8ΟΧ-4Κ6
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 82
 • Ημ. Έκδοσης :21/09/2020

Εντολή πληρωμής Βαρελίδης μετακίνηση Πάτρα

 • ΑΔΑ : 6Α1Π46Ψ8ΟΧ-ΞΤ8
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1519/16.9.2020
 • Ημ. Έκδοσης :16/09/2020

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΛΚΕ-ΠΑΝΤΕΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΨΑΤ446Ψ8ΟΧ-4ΥΔ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1517/16-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :16/09/2020

Ανάληψη Υποχρέωσης Οδηγός Δάσωσης ΕΛΚΕ-ΑΠΘ

 • ΑΔΑ : ΩΤΣΓ46Ψ8ΟΧ-8ΤΙ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1464/14-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :16/09/2020

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΠΛΙΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

 • ΑΔΑ : ΨΖΘ046Ψ8ΟΧ-ΡΘΒ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1446/14-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :16/09/2020
Scroll to Top Skip to content