Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 • ΑΔΑ : 6ΦΟΟ46Ψ8ΟΧ-738
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 76/09-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :10/09/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΩΩΧΕ46Ψ8ΟΧ-ΜΚΦ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1425
 • Ημ. Έκδοσης :10/09/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 6ΩΙΨ46Ψ8ΟΧ-ΖΟ1
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1424
 • Ημ. Έκδοσης :10/09/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΨΝΝΝ46Ψ8ΟΧ-ΦΟΙ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1409
 • Ημ. Έκδοσης :10/09/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 • ΑΔΑ : Ω5ΑΣ46Ψ8ΟΧ-ΞΘΓ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1408
 • Ημ. Έκδοσης :10/09/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΤΑ COURIER

 • ΑΔΑ : 6Α4Ν46Ψ8ΟΧ-ΛΟΣ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1406
 • Ημ. Έκδοσης :08/09/2020
Scroll to Top Skip to content