Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΛΚΕ-ΠΑΝΤΕΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΨΑΤ446Ψ8ΟΧ-4ΥΔ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1517/16-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :16/09/2020

Ανάληψη Υποχρέωσης Οδηγός Δάσωσης ΕΛΚΕ-ΑΠΘ

 • ΑΔΑ : ΩΤΣΓ46Ψ8ΟΧ-8ΤΙ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1464/14-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :16/09/2020

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΠΛΙΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

 • ΑΔΑ : ΨΖΘ046Ψ8ΟΧ-ΡΘΒ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1446/14-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :16/09/2020

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε.

 • ΑΔΑ : Ω5Π346Ψ8ΟΧ-ΦΨΕ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1463/14-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :15/09/2020

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΣ-ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

 • ΑΔΑ : Ψ6ΑΓ46Ψ8ΟΧ-ΦΓ8
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1461/14-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :15/09/2020

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 • ΑΔΑ : 6ΒΚΑ46Ψ8ΟΧ-1ΓΡ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1460/14-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :15/09/2020

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 • ΑΔΑ : Ω57Ξ46Ψ8ΟΧ-ΦΔΦ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 1459/14-09-2020
 • Ημ. Έκδοσης :15/09/2020
Scroll to Top Skip to content