Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 6ΠΦ246Ψ8ΟΧ-ΟΩΣ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 464/02-04-2020
 • Ημ. Έκδοσης :03/04/2020

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 • ΑΔΑ : ΩΝΧ746Ψ8ΟΧ-ΨΟΩ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 461/01-04-2020
 • Ημ. Έκδοσης :02/04/2020

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 • ΑΔΑ : ΩΣΠΔ46Ψ8ΟΧ-Φ1Ψ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 371/20-03-2020
 • Ημ. Έκδοσης :01/04/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • ΑΔΑ : 998Ξ46Ψ8ΟΧ-Π1Ι
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 371/20-03-2020
 • Ημ. Έκδοσης :20/03/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 99ΜΛ46Ψ8ΟΧ-ΛΡΚ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 456/01-04-2020
 • Ημ. Έκδοσης :01/04/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΨΠΒΠ46Ψ8ΟΧ-ΨΡΡ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 452/01-04-2020
 • Ημ. Έκδοσης :01/04/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΨΞΚ746Ψ8ΟΧ-7ΞΟ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 443/31-03-2020
 • Ημ. Έκδοσης :31/03/2020

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΡΟΧΝ46Ψ8ΟΧ-44Τ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 434/30-03-2020
 • Ημ. Έκδοσης :30/03/2020

Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων_INTERREG INVALIS ALIEN SPECIES

 • ΑΔΑ : ΨΛΛ046Ψ8ΟΧ-57Τ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 421/26-03-2020
 • Ημ. Έκδοσης :27/03/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 • ΑΔΑ : 94Β446Ψ8ΟΧ-4ΔΒ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 424/27-03-2020_
 • Ημ. Έκδοσης :27/03/2020
Scroll to Top Skip to content