Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΒΑΣΗ

 • ΑΔΑ : ΡΡΜ346Ψ8ΟΧ-8Χ9
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 817/05-06-2020
 • Ημ. Έκδοσης :05/06/2020

πληρωμη μελανια

 • ΑΔΑ : ΨΧΜ946Ψ8ΟΧ-80Ω
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 810/04-06-2020
 • Ημ. Έκδοσης :04/06/2020

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 • ΑΔΑ : ΨΝ8Β46Ψ8ΟΧ-9Θ2
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 804/04-06-2020
 • Ημ. Έκδοσης :04/06/2020

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 • ΑΔΑ : 6ΙΖ346Ψ8ΟΧ-ΡΞ4
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 800/04-06-2020
 • Ημ. Έκδοσης :04/06/2020

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΨΚΩΠ46Ψ8ΟΧ-Ξ6Λ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 797/04-06-2020
 • Ημ. Έκδοσης :04/06/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOP

 • ΑΔΑ : 66ΒΤ46Ψ8ΟΧ-ΒΝ1
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 375/20-03-2020
 • Ημ. Έκδοσης :20/03/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΩΛΝΞ46Ψ8ΟΧ-4ΗΞ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 782/01-06-2020
 • Ημ. Έκδοσης :02/06/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 6ΒΡ346Ψ8ΟΧ-Κ1Θ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 781/01-06-2020
 • Ημ. Έκδοσης :01/06/2020

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 • ΑΔΑ : ΡΞΤΧ46Ψ8ΟΧ-Γ00
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 427/25-05-2020 και 429/25-05-2020
 • Ημ. Έκδοσης :29/05/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ

 • ΑΔΑ : 9ΚΙΝ46Ψ8ΟΧ-ΡΜ3
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 726/25-05-2020
 • Ημ. Έκδοσης :29/05/2020
Scroll to Top Skip to content