Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 • ΑΔΑ : ΩΛ3Π46Ψ8ΟΧ-Α5Χ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2879/10-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :10/12/2019

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΑΣΩΣΗΣ

 • ΑΔΑ : Ω8ΡΑ46Ψ8ΟΧ-Γ68
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2856/09-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :10/12/2019

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΨΧ8146Ψ8ΟΧ-Α3Λ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2870/09-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :09/12/2019

ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 • ΑΔΑ : ΩΟ5Χ46Ψ8ΟΧ-Λ0Φ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2852/06-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :09/12/2019

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 7ΝΩΤ46Ψ8ΟΧ-ΥΓ7
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2866/09-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :09/12/2019

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΝΤ ΑΕ

 • ΑΔΑ : 6ΕΡ246Ψ8ΟΧ-6ΙΗ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2865/09-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :09/12/2019

Δαπάνη παροχής υπηρεσιών εστίασης

 • ΑΔΑ : 6ΡΒΜ46Ψ8ΟΧ-ΩΞ5
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2848/06-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :09/12/2019

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 6Θ5Π46Ψ8ΟΧ-ΩΛΕ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2841/06-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :06/12/2019

Προμήθεια υλικών για το side event

 • ΑΔΑ : 65Π946Ψ8ΟΧ-85Δ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 21/06-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :06/12/2019

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/BANNER

 • ΑΔΑ : ΨΦΖΡ46Ψ8ΟΧ-Η4Ε
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 2839/05-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :05/12/2019
Scroll to Top Skip to content