Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

 • ΑΔΑ : ΩΝ0Φ46Ψ8ΟΧ-ΗΗΒ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3116/31-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :31/12/2019

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

 • ΑΔΑ : ΨΡΦ346Ψ8ΟΧ-Ψ9Τ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3115/31-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :31/12/2019

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

 • ΑΔΑ : Ω4Γ646Ψ8ΟΧ-Κ09
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3114/31-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :31/12/2019

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

 • ΑΔΑ : 6ΗΛΔ46Ψ8ΟΧ-ΝΦ8
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3113/31-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :31/12/2019

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.

 • ΑΔΑ : 7ΧΒΡ46Ψ8ΟΧ-ΔΤΔ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3112/31-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :31/12/2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

 • ΑΔΑ : Ψ73446Ψ8ΟΧ-78Β
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3109/31-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :31/12/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΕΚΠΑΑ από το ΥΠΕΝ

 • ΑΔΑ : 9ΛΟ646Ψ8ΟΧ-Γ35
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 124/19/24-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :27/12/2019

ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΑΔΑ : 9ΕΠΟ46Ψ8ΟΧ-035
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3104/30-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :30/12/2019

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 • ΑΔΑ : ΨΨ2146Ψ8ΟΧ-ΠΦ2
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3101/30-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :30/12/2019

κΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 • ΑΔΑ : ΨΡ5946Ψ8ΟΧ-1Ν9
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 3102/30-12-2019
 • Ημ. Έκδοσης :30/12/2019
Scroll to Top Skip to content