Οριζόντια περιβαλλοντικά θέματα

Υποστήριξη της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες συνδρομής του ΕΚΠΑΑ προς το επιθεωρόν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στα πλαίσια της τρίτης εξέτασης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της χώρας από τον ΟΟΣΑ που αφορά την περίοδο από το 2009 έως σήμερα. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνταχθεί από τον ΟΟΣΑ Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας, επί τη βάση σχετικού εκτενούς ερωτηματολογίου (“GreeceEPR – Questionnaire 122018”) που θα πρέπει να απαντηθεί από τη χώρα μας  έως τις 15/3/2019.Η εξέταση αφορά πέντε θεματικές ενότητες.Οι τρεις εξ αυτών είναι κοινές για όλες τις εκθέσεις που εκπονεί ο ΟΟΣΑ για τα κράτη-μέλη τουκαι περιλαμβάνουν: (1) Βασικές περιβαλλοντικές τάσεις και μέτρα πολιτικής, (2) Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και διαχείριση και(3) Πρόοδος προς την πράσινη ανάπτυξη: αγοροκεντρικά εργαλεία και μεταβατικά μέτρα. Οι υπόλοιπες δύο θεματικές αφορούν θέματα επιλογής /ειδικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας που είναι η Κλιματική Αλλαγή και η Βιοποικιλότητα.

Η υποβοήθηση του έργου του ΥΠΕΝ για την αξιολόγηση της χώρας από τον ΟΟΣΑ αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των απαραίτητων για την έκθεση δεδομένων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την απάντηση συγκεκριμένου έως 15/3/2019 ερωτηματολογίου που έχει αποσταλεί από τον ΟΟΣΑ, τη συμμετοχή στις δια ζώσης συναντήσεις με τα κλιμάκια αξιολόγησης του ΟΟΣΑ και την υποβοήθηση υποβολής σχολίων από Ελληνικής πλευράς στο σχέδιο έκθεσης που θα συντάξει και θα αποστείλει ο ΟΟΣΑ, σχετικά με τα ευρήματα και τις σχετικές συστάσεις του.

Διάρκεια:

Φεβρουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2019

Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει βάση δεδομένων για την υποστήριξη της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων του ΣΕΠΔΕΜ, και εφαρμογή ιστοσελίδας ως σημείο διεπαφής με τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες και πολίτες)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή δικτυακής βάσης δεδομένων που θα λειτουργεί παράλληλα με τη βάση aepo.ypeka.gr και σε διασύνδεση με αυτήν (ή ως επέκταση του aepo.ypeka.gr), η οποία περιλαμβάνει ΒΔ, με την οποία θα υποστηρίζεται η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Περιβ/κών Επιθεωρήσεων του ΣΕΠΔΕΜ, καθώς και η εφαρμογή ιστοσελίδας ως σημείο διεπαφής με τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες και πολίτες).

Η βάση δεδομένων θα φιλοξενείται στο server του ΥΠΕΝ και θα είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΠΔΕΜ.

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017- Μάρτιος 2018

Scroll to Top Skip to content