Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΑ για έργο κατασκευής πληροφοριακού κόμβου LIFE-IP AdaptInGR-Boosting the implementation of adaptation policy across Greece

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση: α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή και συντήρηση του πληροφοριακού κόμβου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR-Boosting the implementation of adaptation policy across Greece»
https://ekpaa.ypeka.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΑ-πληροφοριακός-κόμβος.pdf

Απολογισμός Δράσεων Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) 2015-2019

Η έκδοση αυτή αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων και των έργων του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) κατά το πρώτο στάδιο της επαναλειτουργίας του την περίοδο 2015-2019. 

Το ΕΚΠΑΑ, ύστερα από μια ολιγοετή διακοπή της λειτουργίας του, ανέκτησε τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά του το 2015 με στόχο την ενεργό υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Η επαναλειτουργία του, έστω και σε δυσμενείς συνθήκες στελέχωσης, σηματοδοτεί την κρισιμότητα αυτών των θεμάτων σε μια περίοδο που η προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης οφείλει να λάβει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

Interreg Europe job announcement – Project Finance Officer

The Interreg Europe secretariat is currently looking for a project finance officer to cover a maternity leave (4 to 8 months). This person will assist applicants and lead partners in the development of their project with a focus on the financial aspects. The announcement, profile and other relevant information are published on

https://www.interregeurope.eu/contact-us/jobs-and-tenders/

Deadline for applications: 11 March 2020.

Η γραμματεία της Interreg Europe αναζητά  έναν υπάλληλο χρηματοδότησης έργου για την κάλυψη άδειας μητρότητας (4 έως 8 μήνες). Αυτό το άτομο θα βοηθήσει τους αιτούντες και τους επικεφαλής εταίρους στην ανάπτυξη του έργου τους με έμφαση στις οικονομικές πτυχές. Η ανακοίνωση, το προφίλ και άλλες σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στη διεύθυνση

https://www.interregeurope.eu/contact-us/jobs-and-tenders/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Μαρτίου 2020.

 

Δελτίο Τύπου: Πρότυπη Δάσωση στην Κομοτηνή

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και η ανάδοχος εταιρία Υλωρική Ε.Ε. σας προσκαλούν την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 10:30 π.μ. στον χώρο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή (πλησίον της Πρυτανείας) όπου θα λάβει χώρα πρότυπη δάσωση μη δασικής γης για τις ανάγκες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η δάσωση αυτή, που θα γίνει με περίπου 1000 δέντρα σε χώρο έκτασης 10 στρεμμάτων που παραχώρησε το Δ.Π.Θ., θα προσφέρει για τα επόμενα χρόνια απορρόφηση 216,3 τόνων CO2 καθώς και σημαντικά οφέλη αναψυχής στους κατοίκους. Η δάσωση θα γίνει με την παρουσία και συμμετοχή μαθητών και φοιτητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κομοτηνής”.

 

Εξέλιξη της χαρτογράφησης και αξιολόγησης οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES)

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 έχει θέσει στόχο τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν (MAES – Map and Assess Ecosystems and their Services) από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δράση 5: Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην ΕΕ). Για το σκοπό αυτό θεμελιώνεται η απαίτηση για μια “βάση γνώσεων”, η οποία θα είναι η κύρια πηγή δεδομένων για την προώθηση της πράσινης υποδομής και για τον εντοπισμό οικοσυστημάτων που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του στόχου της μηδενικής καθαρής απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 5 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, το ευρωπαϊκό έργο ESMERALDA (Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision-making), το οποίο χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ, δημιούργησε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και τη “βάση γνώσεων” για την υποστήριξη της χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους. Το έργο δημιούργησε στρατηγικές χαρτογράφησης και εκτίμησης για τα 28 κράτη μέλη, καθώς και τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ισραήλ, και ανέπτυξε μια ευέλικτη μεθοδολογία αξιοποιώντας υφιστάμενα ερευνητικά έργα, δίκτυα, μεθόδους και δεδομένα, ενσωματώνοντας τεχνικές βιοφυσικής, κοινωνικής και οικονομικής αξιολόγησης. Με το έργο παρέχονται ευκαιρίες για τη βελτίωση των μεθοδολογιών χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της ανταλλαγής γνώσεων.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε το βαρόμετρο MAES με το οποίο αποτυπώνεται η εξέλιξη της υλοποίησης της χαρτογράφησης και της αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Ο δείκτης έχει ανώτατο επίπεδο εφαρμογής 25 και επικαιροποιείται δυο φορές το χρόνο στο πλαίσιο των συναντήσεων του MAES Working Group της ΕΕ (Μάρτιος και Σεπτέμβριος), ενώ η πρόοδος εφαρμογής MAES αξιολογείται σε σχέση με τον Ιανουάριο 2016. Η αποτύπωση της εξέλιξης εφαρμογής MAES παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα για την περίοδο 2017-2019.

Τα αποτελέσματα του βαρόμετρου MAES καταδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιδείξει η Ελλάδα από το 2018 και μετά. Τον Μάρτιο 2017 καταγράφεται για την Ελλάδα βαθμός εφαρμογής MAES 24%, ενώ ενάμισι χρόνο μετά ανέρχεται στο 80%, με αντίστοιχο ποσοστό εφαρμογής 66% για την ΕΕ. Η πρόοδος της υλοποίησης MAES συνεχίστηκε το επόμενο διάστημα για την Ελλάδα φτάνοντας το 96% τον Σεπτέμβριο 2019, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα σχετικά με την Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους:

MAES_Εξελίξεις_Ελλάδα_2017-2019

Eκδήλωση για την παρουσίαση της της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος

Δελτίο Τύπου Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2018, ΕΚΠΑΑ

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος (ΕΚΠ), την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, στις 17:30, στον χώρο του Μεγάρου Μουσικής, στην αίθουσα MC2 (επίπεδο Σκαλκώτα), λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα 115 21.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, κα Βροντίση Ζωή ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Φάμελλος Σωκράτης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημαράς Γιώργος, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, κα Ιγγλέζη Κατερίνα.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι o Δ/ντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ, κ. Μιχαλόπουλος Νικόλαος για την ενότητα «Κλιματική Αλλαγή, Ποιότητα Ατμόσφαιρας, Ακουστικό Περιβάλλον», η Προϊσταμένη της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, κα Γκίνη Μαρία, Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την ενότητα «Διαχείριση Υδατικών Πόρων», η αναπλ. καθηγήτρια Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών από το Παν. Ιωαννίνων, κα Κατή Βασιλική για την ενότητα «Φύση- Βιοποικιλότητα» και ο Περιβαλλοντολόγος κ. Σωτηρόπουλος Ανδρέας για την ενότητα «Διαχείριση Αποβλήτων». Πρόκειται για την 4η Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας, η οποία εκπονείται για πρώτη φορά μετά το 2013. Η Έκθεση αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των εξελίξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι βασικοί τομείς του περιβάλλοντος και έχει στόχο την λεπτομερή ενημέρωση πολιτών και Πολιτείας αλλά και τη σύνδεση με την αντίστοιχη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Για την εκπόνηση της Έκθεσης το ΕΚΠΑΑ συνεργάστηκε με πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και τεχνικές εταιρείες. Στην ΕΚΠ 2018 περιλαμβάνονται στοιχεία για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του θορύβου, της βιοποικιλότητας, των υδάτων, των αποβλήτων και των οριζόντιων περιβαλλοντικών θεμάτων.

Συνολικά, η ΕΚΠ 2018 παρέχει ένα σύνολο αξιολογήσεων για το περιβάλλον, προσφέροντας έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την προστασία ενός από τους πιο βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.  Στόχος μας είναι η ΕΚΠ 2018 να επηρεάσει στις μελλοντικές τάσεις και την κατεύθυνση των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για ένα πράσινο μέλλον.

Τεχνικό Σεμινάριο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας»

Στις 30/11 και 1/12/2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τεχνικό σεμινάριο με θέμα «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας», με στόχο την ανάπτυξη κοινής βάσης κατανόησης των σχετικών προκλήσεων, αντλώντας εμπειρίες από πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Oι παρουσιάσεις του τεχνικού σεμιναρίου  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, στο σύνδεσμο:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=943&language=el-GR.

 

Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης

Το ΕΚΠΑΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης:Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα” για την ενημέρωση σχετικά με την κοινωνική οικονομία και πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας, εξασφαλίζοντας νέες θέσεις εργασίας, εύρωστη οικονομική δραστηριότητα και υγιή επιχειρηματικότητα.

Scroll to Top Skip to content