Νέα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης στα πλαίσια του έργου “Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019”

Ανακοινώνεται ότι στις 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 θα διενεργηθεί δημόσια μερική κλήρωση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, μεταξύ του προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ως υποψήφιους συμμετοχής στην ανωτέρω κλήρωση, που διατέθηκαν από το ΥΠΕΝ για τη συγκρότηση: α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο του έργου «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019»

2020_543_19-11-2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΦΥΠΕΚΑ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΕΡΙΩΝ_ΨΓΕΥ46ΜΑΖΤ-ΨΜΔ

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

Με ΦΕΚ (177Α/2020) ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) κατέστη καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και το πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΚΠΑΑ μεταφέρθηκε αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ως γνωστόν, Πρόεδρος του νέου Οργανισμού έχει αναλάβει η Δρ. Μαρία Π. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας του ίδιου ιδρύματος.

Τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου έχει καταλάβει ο Δρ. Κώστας Α. Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλη του νέου ΔΣ ορίστηκαν οι:

  • Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000 
  • Κώστας Δημόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ 
  • Δημήτριος Σμυρνής, Δικηγόρος 
  • Αλεξάνδρα-Σοφία Τόγια, Οικονομολόγος 
  • Ελευθερία Κλώντζα, Περιβαλλοντολόγος

Η θητεία του νέου ΔΣ είναι πενταετής.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4685/2020, εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και έχει ως σκοπό́ την εφαρμογή́ της πολιτικής του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Greenathon 2020 – Ξεκίνησε ο διαγωνισμός!

Υποδεχθείτε το #Greenathon2020, έναν νέο διαγωνισμό αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών και λύσεων στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για το Περιβάλλον. Διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

▶ 6 περιβαλλοντικές θεματικές

▶ 10+ τεχνολογικές προκλήσεις

Προθεσμία Υποβολής: 15 Οκτωβρίου 2020

Δες περισσότερα εδώ https://greenathon.ai4goodchallenge.com #AI4GoodChallenge

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του έργου INVALIS

Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου INVALIS για την προστασία της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας από τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση δημόσιου διαλόγου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2020.
 
Όσοι πολίτες επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση, να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ και να το αποστείλουν στη διεύθυνση o.roussos@prv.ypeka.gr, έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.
 
Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση σκοπού της εκδήλωσης του δημόσιου διαλόγου εδώ.
 

Ολοκληρώθηκε η δράση “Stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση Stentorize it 2 της καλλιτεχνικής ομάδας KIKA-Artgroup TRY 1, που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 19-23 Αυγούστου και χρηματοδοτήθηκε απ’ το ΕΚΠΑΑ.

Η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη και τα έργα των παιδιών εντυπωσιακά.

Δείτε όλα τα έργα των παιδιών εδώ:  http://www.stentorizeit2.gr/   

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών εμπορικά διαθέσιμων βιοπλαστικών σε σχέση με την εκάστοτε χρήση του Παραρτήματος Α και Β της Οδηγίας 2019/904.

Το έργο θα έχει διάρκεια 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως την Δευτέρα 25/5, ώρα 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_09_ΑΠΟΦΑΣΗ_38_15-05-2020_ΘΕΜΑ 2 Βιοπλαστικά_ΟΡΘΗ_ 20REQ006756597

Τεχνικές προδιαγραφές Βιοπλαστικά

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έργο σύνταξης Οδηγού για την οικονομοτεχνική ιεράρχηση και ορθολογική προτεραιοποίηση των έργων, δράσεων και μέτρων προσαρμογής, των αντίστοιχων προτεινόμενων, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (πλέον ΦΠΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως την Παρασκευή 5/6, ώρα 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_09_ΑΠΟΦΑΣΗ_40_15-05-2020_Θέμα 4 -σύνταξη οδηγού έργων ΠεΣΠΚΑ_ 20REQ006756785

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – CIRCULAR ECONOMY IMPLEMENTATION IN GREECE» (LIFE-IP CEI –GREECE -LIFE 18 IPE GR 000013)»

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έργο υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 15.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως την Τετάρτη 15/4, ώρα 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

Θα ληφθεί υπόψη εξειδικευμένη εμπειρία επί των συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων.

ΔΣ 2020_07_ΑΠΟΦΑΣΗ_27_08-04-2020_Θέμα 6_ έργο υποστήριξης ΚΑΠΑ f-gases_20REQ006550927

Τεχνική περιγραφή έργου υποστήριξης ΥΠΕΝ για πληροφοριακά συστήματα F gases

Scroll to Top Skip to content