Ημερίδες

4η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00, διαδικτυακά, η 4η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα την “Αξιολόγηση της τρωτότητας περιοχών και οικοσυστημάτων στα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι ομιλητές και οι παρουσιάσεις τους εδώ:

Καθ. Μαργαρίτα Αριανούτσου, ΕΚΠΑ

Καθ. Στέλιος Κατσανεβάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, ΙΝΑΛΕ

Αν. Καθ. Γεώργιος Ευθυμίου, ΓΠΑ

Ορφέας Ρούσος, ΟΦΥΠΕΚΑ

INVALIS_4Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

3η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, διαδικτυακά, η 3η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα την “Αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων στη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες και οι παρουσιάσεις τους εδώ: 

Ορφέας Ρούσος, Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Δούμπας Νίκος, iSea

Δρ. Χάρης Δημητριάδης, Ε.Θ.Π.Ζ.

Παναγιώτης Νίτας,Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Μιχαλάκης Δημήτριος,Φορέας Διαχείρισης Κα. Μα. Κε. Βε. Δε. Πη.

Δρ. Αντώνιος Μιχαηλάκης, Μ.Φ.Ι., Life Conops

INVALIS_3Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

Δημόσια διαβούλευση του Προγράμματος INVALIS-Interreg Europe: Εκδήλωση δημόσιου διαλόγου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου INVALIS με την εκδήλωση δημόσιου διαλόγου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου INVALIS –  Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (INTERREG EUROPE) με την εκδήλωση δημόσιου διαλόγου η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22/10 και ώρα 10:30, διαδικτυακά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, δημόσιων αρχών και φορέων, ΜΚΟ και πολιτών.

 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών και απαιτούν ευρεία συναίνεση όλων των εμπλεκομένων. Σημειώνεται  ότι τα συμπεράσματα της εκδήλωσης δημόσιου διαλόγου σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα συμπεράσματα των έως σήμερα ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων του έργου INVALIS θα ορίσουν το περιεχόμενο των επικείμενων Σχεδίων Δράσης του έργου και θα συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή συναίνεση ως προς την εφαρμογή τους.

Στην εκδήλωση δημόσιου διαλόγου συμμετείχαν με τις παρουσιάσεις τους,  κατά σειρά ομιλίας:

Ο Νικ. Κρίγκας, Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα παρουσίασης την εισβολή του Solanum elaeagnifolium στην Ελλάδα: από ζιζάνιο πόλεων, σε αγρούς και περιοχές NATURA 2000.

Ο Παν. Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής – Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ, με θέμα παρουσίασης τον Οδηγό και τη δικτυακή πλατφόρμα για τα ξενικά φυτά στην Ελλάδα και στις προστατευόμενες περιοχές.

Ο Δημ. Μπακαλούδης, Αν. Καθηγητής Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, με θέμα παρουσίασης το έργο LIFE ATIAS και την αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών/ξένων ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά.

Η Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής, The Green Tank, με θέμα παρουσίασης προτάσεις και μέτρα για μία αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών.

Η Μαργαρίτα Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη, Καθηγήτρια Οικολογίας, Τομέας Οικολογίας – Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, με θέμα παρουσίασης την  πρόβλεψη εισόδου πιθανών μελλοντικών ειδών δυνητικών εισβολέων και την εκτίμηση επικινδυνότητας ειδών που αποτελούν δύο κρίσιμα βήματα στη σύνταξη ενός εθνικού καταλόγου εισβλητικών ειδών.

Εκ μέρους του ΟΦΥΠΕΚΑ συμμετείχαν ο Πέτρος Βαρελίδης, Εκτελών χρέη Διευθυντή Οικονομικού- Διοικητικού, ο οποίος απυήθυνε σύντομο χαιρετισμό,  ο Ορφέας Ρούσος, Υπεύθυνος Διαχείρισης του INVALIS, o οποίος παρουσίασε την πρόοδο και τα έως σήμερα αποτελέσματα του έργου και η Χριστίνα Καπετανοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου INVALIS, η οποία συντόνισε την εκδήλωση.

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, καθώς και με τις παρεμβάσεις – παρατηρήσεις εκπροσώπων φορέων, δημόσιων αρχών και πολιτών στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης και αντιμετώπισης των εισβλητικών ξενικών ειδών στη χώρα μας. 

2η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στα πλαίσια του INTERREG EUROPE INVALIS με κωδικό PGI05271, τίτλο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” και για την υλοποίηση στης δράσης Αction 2.1 με τίτλο “Organisation And Development Of Regional Meetings (RM) With Key Regional Stakeholders (KS), πραγματοποιήθηκε η 2η Περιφερειακή Συνάντηση, στην Αθήνα στο χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στην Έπαυλη Καζούλη (Κηφισίας 241) στις 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

1η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στα πλαίσια του INTERREG EUROPE INVALIS με κωδικό PGI05271, τίτλο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” και για την υλοποίηση στης δράσης Αction 2.1 με τίτλο “Organisation And Development Of Regional Meetings (RM) With Key Regional Stakeholders (KS), πραγματοποιήθηκε η 1η Περιφερειακή Συνάντηση, στην Αθήνα στο χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στην Έπαυλη Καζούλη (Κηφισίας 241) στις 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

Παρουσιάσεις Ημερίδας MAES Αθήνας

Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

Την 28η Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διημερίδα με θέμα: «Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος», στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στόχος ήταν η ενημέρωση και η εκπαίδευση του πολιτικού, επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων της χώρας στο πεδίο των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Ecosystem Services), για τις οποίες, σύμφωνα με τον Στόχο 2, Δράση 5η της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, τα Κράτη-Μέλη καλούνται να χαρτογραφήσουν και να αξιολογήσουν τα οικοσυστήματά τους και τις υπηρεσίες τους (MAES – Map and Assess Ecosystems and their Services).
Η διημερίδα έτυχε ιδιαίτερα σημαντικής αποδοχής και επιδοκιμασίας από διάφορους φορείς και υπηρεσίες, όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται και παρακάτω.
Στο πλαίσιο της διημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από 5 άτομα του ακαδημαϊκού χώρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και δύο ειδικές θεματικές συνεδρίες με πρακτικό χαρακτήρα (workshop).
Η πρώτη θεματική συνεδρία είχε ως αντικείμενο την Αναγνώριση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας – Μέθοδοι αναγνώρισης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις προστατευόμενες περιοχές, Η δεύτερη θεματική συνεδρία είχε ως αντικείμενο την συμμετοχική χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην μελέτη της περίπτωσης του Μητροπολιτικού πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».

Κατεβάστε όλο το υλικό της διημερίδας
ή ένα ένα τα συννημένα αρχεία ξεχωριστά:

Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης: Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα

Η Ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα «Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης: Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα» την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η προσέλευση των ενδιαφερόμενων πολιτών αλλά και εκπρόσωπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών ήταν μεγάλη και είχε ως αποτέλεσμα τον γόνιμο διάλογο.

 

Η Πρόεδρος του ΕΚΠΑΑ κα Ζωή Βροντίση αναφέρθηκε στην πρόσφατη επαναλειτουργία του Κέντρου και επεσήμανε το σπουδαίο ρόλο που αυτό καλείται να διαδραματίσει στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Το ΕΚΠΠΑ, συνέχισε, αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο της Πολιτείας σε θέματα επιστημονικής τεκμηρίωσης και εφαρμογής της εθνικής και διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και σε πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το ΕΚΠΠΑ, ανέφερε η κα Βροντίση, έχει αναλάβει σήμερα την εκπόνηση της Εκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος για τα έτη 2011-2016 αλλά και μια σειρά άλλων έργων που θα παράσχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μία αντικειμενική βάση στοιχείων και πληροφοριών.

 

Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία, την Ανακύκλωση αλλά και το σχέδιο διαβούλευσης για τις Ενεργειακές Κοινότητες αποτέλεσαν το ιδανικό έναυσμα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η κα Βροντίση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην μεγάλη συμβολή που μπορεί να έχει η Κοινωνική Οικονομία σε μία αειφορική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας και καινοτόμο επιχειρείν. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «Ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα, η κοινωνική οικονομία αποτελεί απάντηση στην πολλαπλή κρίση – την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Είναι σημαντικό η κοινωνική οικονομία να βρίσκει εφαρμογές σε τομείς νευραλγικούς για τη διατήρηση του φυσικού μας πλούτου και για την προώθηση της καινοτομίας. Οι πολίτες γίνονται οι ίδιοι το υποκείμενο της προστασίας του περιβάλλοντος και της έξυπνης επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική οικονομία στην ενέργεια και τη διαχείριση απορριμμάτων φέρνει τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την ενεργή διαχείριση στο επίκεντρο». Στη συνέχεια χαιρετισμούς απεύθυναν οι: κος Σωκράτης Φάμελος, Αναπλ.Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κος Τσιρώνης, Αναπλ.Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , και η κα Ράνια Αντωνοπούλου, Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, το λόγο πήραν αντιπρόσωποι σχετικών εγχειρημάτων, ώστε να καταθέσουν τις εμπειρίες τους.

 

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού και του αυξημένου ενδιαφέροντος για την Ημερίδα, η κα Βροντίση κλείνοντας δεσμεύτηκε πως σύντομα θα πραγματοποιηθεί μια παρόμοιας θεματολογίας εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΕΚΠΠΑ και σε άλλη πόλη της Ελλάδας, ώστε να υπάρξει όσο δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης στους πολίτες, πληρόφόρηση που το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σταθερά και τεκμηριωμένα παρέχει.

 

 

Scroll to Top Skip to content