Διαχείριση Αποβλήτων

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων σε ομάδες εστίασης

Η έρευνα κοινής διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου 2020.

Στόχος της έρευνας ήταν ο προσδιορισμός του επιπέδου ενημέρωσης (awareness), των προσλαμβανουσών αξίων (perceived values), της συμπεριφοράς, των συστάσεων (recommendations) και των προσδοκιών (expectations) των πολιτών για τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας καθώς και η διερεύνηση της στάσης συγκεκριμένων ομάδων πολιτών στα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων-αποβλήτων και ανακύκλωσης.Απώτερος στόχος είναι να αναδειχθούν οι απόψεις και οι ευαισθησίες των πολιτών για τα θέματα αυτά, αλλά και να καταγραφούν οι προκλήσεις, αγκυλώσεις, βαθμοί δυσκολίας κατανόησης των θεμάτων και η εξέταση των παραμέτρων και τα στοιχείων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Έρευνα γνώμης για ανακύκλωση

LIFE-IP CEI Greece: LIFE-IP Circular economy implementation in Greece

Το έργο “Circular economy implementation in Greece”  – LIFE-IP CEI Greece συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ξεκινήσει
εντός του 2019.

Το LIFE-IP CEI Greece αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο LIFE (LIFE Integrated Project) που θα εκπονηθεί για την Ελλάδα με συνολικά 19 εταίρους και στόχο την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Η εφαρμογή των παραπάνω θα γίνει μέσω της υλοποίησης επιδεικτικών δράσεων στους Δήμους που συμμετέχουν στο έργο, όπως η οργάνωση συλλογής και διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, η προετοιμασία της χώρας για τις νέες και επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα απορρίμματα και την κυκλική οικονομία π.χ. πλαστικά μιας χρήσης, η δημιουργία  κέντρων επαναχρησιμοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ανάπτυξη προτύπων, κλπ. Επίσης, στους στόχους του έργου είναι η ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και της δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυσή της μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η διάρκεια
του έργου είναι 8 έτη με προϋπολογισμό στα 16,7 εκ. €. Ο προϋπολογισμός του
ΕΚΠΑΑ προβλέπεται στα 444.837 (χρηματοδότηση 266.902 € από ΕΕ).

Εταιρικό
σχήμα:

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (συντονιστής έργου)
 2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
 3. Πράσινο Ταμείο
 4. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 5. Δήμος Αθηναίων
 6. Δήμος Θεσσαλονίκης
 7. Δήμος Αλοννήσου
 8. Δήμος Πάρου
 9. Δήμος Αντίπαρου
 10. Δήμος Τήνου
 11. Δήμος Θήρας
 12. Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
 13. Δήμος Ναυπακτίας
 14. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
 15. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ‘ΔΑΦΝΗ’
 16. Terra Nova ΕΠΕ
 17. ΦοΔΣΑ
  Δυτικής Μακεδονίας ‘ΔΙΑΔΥΜΑ’
 18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 19. ΕΛΟΤ
Scroll to Top Skip to content