• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Νέα

Ανακοίνωση

To EΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει: Α. τη σύνταξη της κατάστασης περιβάλλοντος στην Ελλάδα τα έτη 2015 και 2016 (με σύνδεση με τους αντίστοιχους στόχους βιώσιμης …

Νέα

Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) σας καλεί σε Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον, την Τετάρτη 15 Μαρτίου …

Νέα

Η ενέργεια για ζωή ταξιδεύει 2016-2017

Η «Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης που ρίχνει άγκυρα σε απομακρυσμένους προορισμούς, σπέρνοντας ιδέες, σκέψεις και γνώσεις οικολογικού περιεχομένου στους μαθητές, αλλά …

Νέα

The 2030 Agenda for Sustainable Development

Τον Σεπτέμβριο του 2015, και τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια …

Νέα

Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

  Πέτρος Βαρελίδης Αθήνα 2/3/2016   Ενημερωτικό σημείωμα για τη δέσμη προτάσεων για κυκλική οικονομία – ΣΥΠ 4.3.2015   Στις 2/12 η Επιτροπή παρουσίασε τη …

Scroll to Top Skip to content