• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Προσκλήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

Το ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “Kika & artgroup TRY1” παρουσιάζουν στο κοινό της Αθήνας την καμπάνια “stentorize it 2 – …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε Εγκαίνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

Το Ε.Κ.Π.Α.Α. (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “KIKA & ARTGROUP TRY1” παρουσιάζουν στην ΤΕΧΝOΠΟΛΗ ΔHΜΟΥ ΑΘΗΝΑIΩΝ, την εγκατάσταση …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Καινοτομίας

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει το έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ανάπτυξη και διαχείριση προγράμματος καινοτομίας με αντικείμενο την αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς της …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών VOCs από βιομηχανικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Δυτικής Αττικής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών VOCs από βιομηχανικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Δυτικής Αττικής» έναντι του ποσού έως …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Αξιολόγηση υφισταμένων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας» έναντι του ποσού έως 20.000€ (πλέον του ΦΠΑ), …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έκδοση βιβλίου Blue Economy

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει την εκτύπωση και βιβλιοδεσία του συγγράμματος “THE BLUE ECONOMY” για να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία και πανεπιστήμια με …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για επίκαιρα ζητήματα περιβάλλοντος ή/και κλιματικής αλλαγής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει το έργο:” Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για επίκαιρα ζητήματα περιβάλλοντος ή/και κλιματικής αλλαγής” προϋπολογισμού έως 20.000,00€ μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Νέο έργο δάσωσης σε αστική περιοχή

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει «Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο τουλάχιστον 10 στρεμμάτων σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000€ …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Οι επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση και την Κλιματική Αλλαγή, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Το έργο θα έχει διάρκεια 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Οι ενδιαφερόμενοι …

Νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών εμπορικά διαθέσιμων βιοπλαστικών σε σχέση με την εκάστοτε χρήση του Παραρτήματος Α και Β της Οδηγίας 2019/904.

Το έργο θα έχει διάρκεια 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Οι ενδιαφερόμενοι …

Νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έργο σύνταξης Οδηγού για την οικονομοτεχνική ιεράρχηση και ορθολογική προτεραιοποίηση των έργων, δράσεων και μέτρων προσαρμογής, των αντίστοιχων προτεινόμενων, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 20.000€ (πλέον ΦΠΑ).  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να …

Νέα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – CIRCULAR ECONOMY IMPLEMENTATION IN GREECE» (LIFE-IP CEI –GREECE -LIFE 18 IPE GR 000013)»

Νέα

Εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού για σύμβαση μίσθωσης έργου για LIFE IP CEI για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα

Νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έργο υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 15.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται …

Νέα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – CIRCULAR ECONOMY IMPLEMENTATION IN GREECE» (LIFE-IP CEI –GREECE -LIFE 18 IPE GR 000013)»

Προσκλήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση του πληροφοριακού κόμβου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “ Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο “ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης)”

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με επίκεντρο …

Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λογιστική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με λογιστή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το 2020 Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά προσφορά …

Νέα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου υποστήριξης του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου “PROTECTING EUROPEAN BIODIVERSITY FROM INVASIVE ALIEN SPECIES (INVALIS)” με κωδικό PGI05271 του προγράμματος “INTERREG EUROPE”

Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΕΚΠΑΑ

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με εταιρεία καθαρισμού για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΕΚΠΑΑ για το 2020. Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν …

Scroll to Top Skip to content