Εκτύπωση αυτής της σελίδας
INVALIS - Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

INVALIS - Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

 

Το σχέδιο με τίτλο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη)”, ακρωνύμιο INVALIS και κωδικό PGI05271, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe.

 Έχει διάρκεια 60 μήνες, από 1η Ιουνίου 2018 έως 31 Μαΐου 2023 και προϋπολογισμό 1.384.618,00 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί κατά 85% από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Εταιρικό σχήμα:

 1. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (επικεφαλής εταίρος)
 2. Lombardy Foundation for the Environment (Ίδρυμα για το Περιβάλλον της Λομβαρδίας)
 3. Regional Ministry for environment and rural, agricultural policies and territory – Regional Govenrment of Extremadura (Περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα, Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος και αγροτικής πολιτικής)
 4. Corsican Agency of Environment (Οργανισμός Περιβάλλοντος της Κορσικής)
 5. Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου-Ilfov)
 6. Institute of Sciences, Technologies and Agroenvironment of the University of Porto (Ινστιτούτο Επιστημών, Τεχνολογίας και Αγροπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Πόρτο)
 7. Zemgale Planning Region (Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου-Ilfov)

Αντικείμενο:

Tο πρόγραμμα INTERREG EUROPE είναι ένα από τα εργαλεία για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών για συγκεκριμένα θέματα ανάμεσα σε εταίρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εντοπιστούν και να διαδοθούν βέλτιστες πρακτικές που θα ενταχθούν κατά κύριο λόγο στα επιχειρησιακά προγράμματα υπό τον στόχο των Επενδύσεων στην Ανάπτυξη και στην Απασχόληση, αλλά και, όπου είναι δυνατόν, σε προγράμματα υπό τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ). Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της υποστήριξης και διευκόλυνσης της εκμάθησης πολιτικής, της ανταλλαγής γνώσεων, και της μεταβίβασης βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και άλλων παραγόντων με επιρροή σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής. Το έργο INVALIS εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» και αφορά στο στόχο 4.1 «Βελτίωση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».

Το INVALIS ενώνει 7 εταίρους από 7 χώρες με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αποτελούν βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες τοπικές και περιφερειακές αρχές να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που σχετίζονται με βιολογικές εισβολές.

Οι εταίροι του Έργου θα ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές, ώστε να βελτιώσουν τις περιφερειακές τους πολιτικές που στοχεύουν:

 • στην ενίσχυση τη προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων σε τρέχουσες και μελλοντικές βιολογικές εισβολές,
 • στη διατήρηση συστήματος παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση νέων βιολογικών εισβολών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων,
 • στην εφαρμογή δράσεων απόκρισης προκειμένου να επιτευχθεί η εξάλειψη των χωροκατακτητικών ξένων ειδών,
 • στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Βασικός στόχος του Έργου είναι να βελτιώσει την εφαρμογή των εργαλείων πολιτικής για τις συμμετέχουσες περιφέρειες, προωθώντας την ενσωμάτωση νέων μέτρων και παρεμβάσεων για τον έγκαιρο εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Το Έργο περιλαμβάνει δράσεις ανταλλαγής εμπειριών, δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών και δράσεις τεχνικοοικονομικής διαχείρισης του Έργου.

Το ΕΚΠΑΑ έχει αναλάβει τη συνολική τεχνικοοικονομική διαχείριση του Έργου και την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg Europe (LEAD PARTNER).

Όσον αφορά στις δράσεις ανταλλαγής εμπειριών, το ΕΚΠΑΑ διοργανώνει συναντήσεις με ομάδες ενδιαφέροντος κάθε εξάμηνο, συμμετέχει στις δραστηριότητες έρευνας, θα αναπτύξει τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στις περιφέρειες της κοινοπραξίας και θα αναπτύξει σχέδιο δράσης για την βελτίωση του εργαλείου πολιτικής (ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη). Επίσης θα συμμετέχει σε διαπεριφερειακά εργαστήρια (workshops), επιτόπιες επισκέψεις και σχετικές θεματικές εκδηλώσεις και θα διοργανώσει μια πολιτική εκδήλωση υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του έργου.

 

https://www.interregeurope.eu/invalis/

 

 

Ετικέτες:

Τελευταία άρθρα από τον/την ΕΚΠΑΑ

Σχετικά Άρθρα

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…