Έγκριση έργου «Χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
71 / 13 / 02-11-2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.
την υπ ́ αριθμ. 49465 Απόφαση ορισμού Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α.Α. (ΦΕΚ 855/ΥΟΔΔ/25-
11-2015)
2.
τη γραπτή και προφορική εισήγηση του Διευθυντή του ΕΚΠΑΑ, κ. Π. Βαρελίδη (αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1096/16-
10-2017)
3.
την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ.
Εγκ ρ ίν ε ι
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ο μ ό φ ων α :
Σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα Πρακτικά, τη χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 18.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Ετικέτες:

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα
  • +30 2108089271-3
  • Fax: +30 2108084707

Ο στρατηγικός σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

ΥΠΕΝ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…