Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τελική έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στα πλαίσια της σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.), η οποία αφορά το έργο: «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP» .
Σκοπός του Έργου είναι η κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2017 σχετικά με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και προβλέψεις εκπομπών τους, τις εθνικές απογραφές εκπομπών τους με χωρική διακριτοποίηση, τις απογραφές των μεγάλων σημειακών πηγών και τις ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής τους στο πλαίσιο της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της σύμβασης LRTAP.
Πρόσθετο στόχο του Έργου αποτελεί η υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ στη διαδικασία της διαβούλευσης με την Επιτροπή (η οποία επικουρείται στο έργο της από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος) και με το Centre on Emission Inventories and Projections, κατά την

ΑΠΟΦΑΣΗ
71 / 13 / 02-11-2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.
την υπ ́ αριθμ. 49465 Απόφαση ορισμού Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α.Α. (ΦΕΚ 855/ΥΟΔΔ/25-
11-2015)
2.
τη γραπτή και προφορική εισήγηση του Διευθυντή του ΕΚΠΑΑ, κ. Π. Βαρελίδη (αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1096/16-
10-2017)
3.
την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ.
Εγκ ρ ίν ε ι
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ο μ ό φ ων α :<

Σελίδα 3 από 4

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα
  • +30 2108089271-3
  • Fax: +30 2108084707

Ο στρατηγικός σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

ΥΠΕΝ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…