Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Methods of Sea Turtle Monitoring & Protection in Greece

Methods of Sea Turtle Monitoring & Protection in Greece

Στα πλαίσια της τριμερούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, το Ε.Κ.Π.Α.Α. εκπόνησε έκθεση σε συνεργασία με τον Συλλόγο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 'ΑΡΧΕΛΩΝ' επί των μέτρων παρακολούθησης και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα και ειδικότερα επί των μεθόδων εντοπισμού, καταγραφής των φωλιών και των στοιχείων επώασης και εκκόλαψης αυτών.
Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον καταγραφή των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται στις φωλιές του είδους Caretta caretta για την προφύλαξη από φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις και απειλές. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πλήρες και χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα συμβάλλει θετικά στον σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.
Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι ένα κινδυνεύον είδος, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και η προστασία της συνδέεται άρρηκτα με την συνολική διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων όπου αυτές ζουν και αναπαράγονται.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφερουμε πως η συνεχής παρακολούθηση της επιστημονικής μεθοδολογίας για τη διατήρηση του πληθυσμού των θαλάσσιων χελωνών είναι απαραίτητη .
Παρόλα αυτά, λόγω της συνεχούς καταγραφής των αυξημένων απειλών στους κύριους ενδιαιτητικούς χώρους αναπαραγωγής καθώς και στις θαλάσσιες περιοχές, η παρακολούθηση και η προστασία συνδέονται άρρηκτα με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης από κρατικούς φορείς για τις κυριότερες περιοχές του είδους, για την επίτευξη ολοκληρωμένης προστασίας των θαλάσσιων χελωνών σε μακροπρόθεσμη βάση.
Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το αρχείο της έκθεσης.

Τελευταία άρθρα από τον/την ΕΚΠΑΑ

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…