Ευρωπαϊκό ΣυμβούλιοΒρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014(OR. en)SN 79/14ΣΗΜΕΙΩΜΑΘέμα:Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23 και 24 Οκτωβρίου 2014)Συμπεράσματα σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και τηνενέργεια για το 2030
United NationsFCCC /CP/2015/L.9/Rev.1Distr.: Limited12 December 2015Original: EnglishConference of the PartiesTwenty-first sessionParis, 30 November to 11 December 2015Agenda item 4(b)Durban Platform for Enhanced Action (decision 1/CP.17)Adoption of a protocol, another legal instrument, or anagreed outcome with legal force under the Conventionapplicable to all PartiesADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT
Βρυξέλλες, 8.3.2011 COM(2011) 112 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 {SEC(2011) 287 τελικό}{SEC(2011) 288 τελικό}{SEC(2011) 289 τελικό}
EUROPEANCOMMISSIONBrussels, 20.7.2016SWD(2016) 249 finalCOMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTIMPACT ASSESSMENTAccompanying the documentProposal for aREGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILon the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land usechange and forestry into the 2030 climate and energy framework and amendingRegulation No 525/2013 of the European Parliament…
Provided under service contractNo. 340201/2014/694083/SER/CLIMA.B1“Support for the review of theEU Emissions Trading System”
EUROPEANCOMMISSIONBrussels, 20.7.2016SWD(2016) 244 finalCOMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTAccompanying the documentCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEANPARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIALCOMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSA European Strategy for Low-Emission Mobility{COM(2016) 501 final}
Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) σας καλεί σε Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ώρα 10:00 –14:00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (λεωφ. Μεσογείων 119, Αθήνα).Η συνάντηση αποτελεί το πρώτο στάδιο διαμόρφωσης μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ…
Σελίδα 5 από 6

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα
  • +30 2108089271-3
  • Fax: +30 2108084707

Ο στρατηγικός σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

ΥΠΕΝ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…