Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Πέτρος Βαρελίδης

Αθήνα 2/3/2016

 

Ενημερωτικό σημείωμα για τη δέσμη προτάσεων για κυκλική οικονομία – ΣΥΠ 4.3.2015

 

Στις 2/12 η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα δέσμη προτάσεων για την κυκλική οικονομία (η προηγούμενη είχε αποσυρθεί στις αρχές του 2015 από τη νέα, τότε, Επιτροπή).

 

Η δέσμη προτάσεων αποτελείται από ένα σχέδιο δράσης  που συνοδεύεται από παράρτημα με πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν και περιλαμβάνει 5 κύριες περιοχές δράσεις (παραγωγή, κατανάλωση, δευτερογενείς πρώτες ύλες, διαχείριση αποβλήτων και καινοτομία & επενδύσεις). Προτεραιότητα δίνεται στα πλαστικά, τα απόβλητα τροφών και τροφίμων, τα ΑΕΚΚ, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη βιομάζα & τα προϊόντα οργανικής προέλευσης.

 

Στην παραγωγή, οι κύριες δράσεις είναι:

 • η βελτίωση της δυνατότητας επιδιόρθωσης των προϊόντων, της αντοχής και της ανακυκλωσιμότητας στα πλαίσια του οικολογικού σχεδιασμού,
 • η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των αποβλήτων και της εξοικονόμησης πόρων σε βιομηχανικούς τομείς,
 • η διευκόλυνση της βιομηχανικής συμβίωσης.

 

Στην κατανάλωση, οι κύριες δράσεις είναι:

 • ενθάρρυνση δράσεων επαναχρησιμοποίησης,
 • διασφάλιση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών στα πλαίσια του οικολογικού σχεδιασμού,
 • βελτίωση διασφαλίσεων αναφορικά με παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς,
 • έμφαση στα κριτήρια CE στις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες,
 • ανεξάρτητοπρόγραμμαελέγχου για την αξιολόγησηπιθανώνπρογραμματισμένων αποσύρσεων προϊόντων,
 • Βελτίωση της σήμανσης (οικολογικό σήμα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα).

 

Στη διαχείριση αποβλήτων, οι κύριες δράσεις είναι:

 • αναθεώρηση της νομοθεσίας των αποβλήτων,
 • έμφαση στην βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής περίσσειας δυναμικότητας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων (αναφέρεται στα MBTs),
 • διασφάλιση συνοχής μεταξύ των επενδύσεων στα απόβλητα και της ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων.

 

Στις δευτερογενείς πρώτες ύλες, οι κύριες δράσεις είναι:

 • ανάπτυξη ποιοτικών προτύπων,
 • αναθεώρηση του Ευρ. Κανονισμού για τα λιπάσματα,
 • νομοθετική πρόταση για ελάχιστες απαιτήσεις για επαναχρησιμοποίηση νερού,
 • ανάλυση της διεπιφάνειας μεταξύ των νομοθεσιών των αποβλήτων, των χημικών και των προϊόντων,
 • ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της εντός ΕΕ.

 

Στην καινοτομία και τις επενδύσεις, οι κύριες δράσεις είναι:

 • €650 εκ. Από το πρόγραμμα Ορίζον 2020,
 • πιλοτικές "καινοτόμες συμφωνίες" για την αντιμετώπιση νομοθετικών κενών για τις καινοτομίες,

 

 

Τελευταία άρθρα από τον/την ΕΚΠΑΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα
 • +30 2108089271-3
 • Fax: +30 2108084707

Ο στρατηγικός σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

ΥΠΕΝ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…